پلیمر چیست؟

پلیمر چیست؟

پلیمرها موادی هستند که از تکرار واحدهای ساختاری به نام مونومرها تشکیل می‌شوند. این تکرار واحدها می‌توانند به صورت طبیعی...

لیست اعضا فعلی انجمن

شرایط عضویت در انجمن